gancaran yaiku {Valid}


gancaran yaiku Gancaran yaiku wacana kang bebas, ora kaiket tatanan kaya kang ana ing tembang. Gancaran uga disebut prosa. Gancaran diperangake dadi gancaran klasik lan gancaran modern. – Gancaran klasik 1)      Legendha, yaiku dongeng sing isine nyritakake bab kedadeyane sawijining panggonan. Tuladhane: Dumadine Rawa Pening. 2)      Mite utawa mitos, yaiku dongeng …

The post gancaran yaiku appeared first on Ilyasweb.

Tinggalkan komentar