geguritan yaiku {Valid}


Geguritan yaiku puisi jawa   Pembahasan Geguritan utawa puisi jawa yaiku salah sawijingin karya sastra kang wujudde tulisan ingkang dikhasilake saka ungkapan diri pembuat geguritan. Geguritan duweni bahasa kang endah lan memperhatike irama penulisan. Geguritan mestine gunaake bahasa jawa.   Geguritan dibagi wonten 2, geguritan gragag lawas lan geguritan gragag anyar   1. Geguritan gragag lawas yaiku …

The post geguritan yaiku appeared first on Ilyasweb.

Tinggalkan komentar