Sebutkeun dongeng nu kaasup sasatoan (fabel)? {Valid}


Sebutkeun dongeng nu kaasup sasatoan (fabel)? jawaban Dongeng nu kaasup sasatoan (fabel) nyaeta saperti Si Kancil Maling Bonteng, Si Kancil jeung Buhaya, Gajah Eleh Ku Sirem jeung Gagak Hayang Kapuji. Dongeng fabel nyaeta dongeng ngeunaan budi pekerti anu bisa dijadikeun picontoeun atawa pieunteungeun ku cara nyieun carita anu palakuna nyaeta sasatoan. Pembahasan Aya sawatara rupa dongeng, nyaeta fabel, …

The post Sebutkeun dongeng nu kaasup sasatoan (fabel)? appeared first on Ilyasweb.

Tinggalkan komentar